• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

 

اخذ گواهینامه GOST R

شرکت سیمان آرتا اردبیل موفق به اخذ گواهینامه استاندارد معتبر انطباق کیفیت با الزامات روسیه شد و مجوز ورود به بازارهای کشور روسیه و سایر کشور های مشترک المنافع رو کسب کرد.

اخذ گواهینامه GOST R