• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

 

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سيمان اردبيل و آهک آذرشهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1389/07/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1389/07/14 درمحل دفتر شرکت واقع در خيابان شهيد کلاهدوز مابين چهارراه قنات وکاوه پلاک 289طبقه سوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود . 
ب– دستور جلسه :
تغییر نام شرکت 
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، نام شرکت از سيمان اردبيل و آهک آذرشهر به شرکت سيمان آرتا اردبيل تغییر یافت .