• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

مناقصه و مزایده 

 

 

آگهی مناقصه خدمات فنی نسوزکاری

به منظور دریافت فایل های زیر لطفا بر روی نام آن ها کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

1)

شرایط شرکت در مناقصه

 

2)

پیش قرارداد خدمات نسوزکاری

 

           

 

 

View / Download