• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

تکمیل مشخصات سهامداران

بدینوسیله به اطلاع عموم سهامداران محترم می رساند که شرکت سیمان آرتا اردبیل، در نظر دارد به منظور تسهیل در ارائه خدمات و اطلاع رسانی، نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداران محترم در سامانه نرم افزار سهام (پرتال سهامداران) اقدام نماید. لذا از سهامدارانی که تا کنون موفق به ارسال یا تکمیل اطلاعات خود نشده اند و یا سهامداران محترمی که اطلاعات و یا آدرس آنها تغییراتی داشته است، درخواست می گردد نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداری خود به شرح ذیل اقدام نمایند.

  •  
  •