• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

نحوه خرید و تحویل سیمانخريداران سيمان به 4 گروه تقسيم می شوند :
طرحهای عمرا نی و ملی :
 شامل طرح های دولتی، نيمه دولتی يا خصوصی که از محل بودجه کشور يا اعتبارات بانکی و مردمی تامين می گردند مانند سد سازی شهرداريها، ساختمانهای کارخانجات يا دامداريها.
صنايع سيمانبر: مانند شرکت های توليدی بتن آماده يا محصولات سيمانی ديگر و يا توليد کنندگان موزائيك که از وزارت صنايع و معادن يا جهاد كشاورزي يا بطور صنفي پروانه بهره برداری اخذ نموده اند.
عاملين فروش سيمان (بخش مردمی ): عامل فروش كسي است كه داراي پروانه کسب مصالح فروشی معتبر در محدوده جغرافيايي مشخص بوده و با ارائه عامليت از سوي كارخانه منحصراٌ در محل کسب خود فعاليت مي نمايد .
ساير( متفرقه ) : شامل اشخاص حقيقی که داراي پروا نه سا ختما نی می باشد .
• توضیح اینکه مشتریانی که دارای پروانه ساختمانی بالای 700 مترمربع زیربنا داشته باشند می توانند از طریق کارخانه خرید مستقیم داشته باشند و مشتریان زیر 700 مترمربع زیربنا می توانند سیمان خود را از عاملین فروش در سطح شهر خود خریداری و تهیه نمایند . 

فروش :

مدارک مورد نياز جهت خريد 
الف: درخواست کتبی مشتری برای خريد با ذکر مقدار و نوع محصول درخواستی .
ب: پروانه کسب ، سند يا قولنامه انبار و دفتر كار برای بخش مردمي و معرفي نامه رسمی برای پيمانکاران و قرارداد منعقد شده با دستگاه اجرائي در بخش عمراني 
ج : براي گروه سيمانبر پروانه بهره برداري ، فيش آب و برق و تلفن و بيمه پرسنل و معرفينامه دستگاه اجرايي كه پروانه بهره برداري را صادر نموده است . 
د : بعد از اخذ مدارك لازمه ذكر شده در فوق از مشتري و در صورت موافقت واحد فروش مشتری به بانك جهت واريز وجه معرفی می گردد . 
1- مشتريان گروه مردمي و سيمانبر كه بصورت مشتري ثابت بوده و در طول سال نسبت به خريد ماهيانه اقدام مي نمايند مي توانند مبالغ مربوطه را به صورت حواله اي به شماره حساب 105611186005 به نام شرکت سيمان آرتا اردبيل ارسال و كپي آنرا جهت اقدامات بعدي به واحد فروش به شماره تلفکس 04523229738 فاكس نمايند . 
بعد از واريز وجه توسط مشتري حسابداري فروش نسبت به صدور رسيد وجه اقدام نموده و طي فرم به واحد فروش جهت صدور سفارش اعلام مي نمايد. 
2- بعد از واريز وجه توسط مشتری حسابداري فروش نسبت به صدور رسید وجه اقدام نموده و به واحد فروش جهت سفارش اعلام می نماید.
3- مشتری بعد از واریز و دریافت رسید وجه از سوی حسابداری فروش می تواند به صورت حضوری با یکی از مشتریان حمل و نقل موجود در جوار کارخانه نسبت به عقد قرارداد اقدام نموده و به واحد فروش تسلیم نماید . 
4- واحد فروش بعد از دريافت مستندات و مدارك ذكر شده در بندهاي فوق نسبت به صدور برگ سفارش اقدام مي نمايد.
5- برای خریداران سیمان که با پیمان ساختمانی می خواهند خرید انجام دهند به همراه داشتن :
- اصل و کپی پروانه ساختمانی 
- اصل و کپی کارت ملی الزامی است 
6- اعلام بار به تناسب توان تحويل و سياست مديريت عامل کارخانه به صورت روزانه به نماينده شركت هاي حمل و نقل ( دفتر نظارت سازمان حمل و نقل و پايانه ) تحويل مي گردد . بديهی است مسئوليت همه محموله ها تا درب کارخانه با شرکت بوده و از آن به بعد به عهده باربريها می باشد که با حفظ شرايط امانت داری تحويل مشتری شود . 

تحويل:

شرکت متعهد می شود که سیمان مشتری را در مقطع زمانی توافق شده فیمابین ، سیمان مشتری را در درب کارخانه تحویل مشتری داده و به تعهد خود عمل نماید .