• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

موقعیت جغرافیایی شرکت سيمان آرتا اردبيل به فاصله 4 کيلومتری شهرستان نمين به ارتفاع 1314 متر از سطح دريا و در نزديکی روستای گرده و در زمینی به مساحت 105 هکتار واقع گرديده است . مشخصات اقلیمی منطقه بدین شرح می باشد :

حداکثر درجه حرارت در تابستان 8/26 درجه سانتیگراد 
حداقل درجه حرارت در زمستان 4/21- درجه سانتیگراد