• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

تقویم کاری و دفتر وقایعوقت شما با ارزش بوده و اثربخشي ارتباطات شما با شرکت سيمان آرتا اردبيل ، براي ما بسيار مهم است.

توليد سيمان در شرکت سيمان آرتا اردبيل بصورت سه شيفت كاري و در تمامي طول سال انجام مي پذيرد. ليكن بخشهاي مديريتي و ستادي تابع تقويم كاري خاص شركت مي باشند. آشنايي شما با تقويم كاري شركت و روز هاي كاري بخشهاي مديريتي و ستادي ارتباطات شما با حوزه هاي مختلف شركت را اثر بخش تر مي نمايد.

 قابل ذکر است که ساعات كار روزانه بخشهاي مديريتي و ستادي از 8 صبح تا 16:30 بعد ازظهر مي باشد.