• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

سهامداران عمده شرکت 


 

ردیف نام سهامدار سهم درصد
1 شركت سرمايه گذاري سيمان اسپندار(سهامي خاص) 74 M 52.780
2 شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان(سهامي خاص) 48 M 34.560
3 شركت سيمان شمال(سهامي عام) 6 M 4.410
4 شركت سيمان كرمان 6 M 4.250
5 شركت توسعه سرمايه وصنعت غدير(سهامي عام) 2 M 1.500

 

 

شرکت سيمان آرتا اردبيل  مطابق قانون تجارت و اساس نامه شرکت توسط پنج عضو هیئت مدیره اداره می گردد