• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

سرمايه شرکتسرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیون ریال (شامل تعداد 10000 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 10000 ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 240.000 میلیون ریال

( شامل تعداد 240.000.000 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ) در تاریخ 1396/10/09 به ثبت رسیده است..

 

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید (میلیون ریال )

محل افزایش سرمایه

66/04/02

---

100

آورده نقدی

67/10/21

18 برابر

1.800

آورده نقدی

68/10/27

2.7 برابر

5.000

آورده نقدی

71/03/18

2.4 برابر

12.000

آورده نقدی

72/02/09

1.91 برابر

23.000

آورده نقدی

73/02/06

26

29.000

آورده نقدی

73/08/24

27

37.000

آورده نقدی

74/02/17

22

45.500

آورده نقدی

74/08/07

19

54.000

آورده نقدی

75/03/21

11

60.000

آورده نقدی

82/03/21

16.7

70.000

آورده نقدی

89/01/28

100

140.000

سود انباشته و اندوخته طرح توسعه

96/10/09

71

240.000

از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران