• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

سختی موادسختي مواد با درجه بندي  Mohs

 

سختي با Mohs مقياس مواد فرمول شرح
1 كالك (OH) 2 Mg خيلي نرم است و به راحتي با انگشت پودر مي شود
2 گچ CaSO 4 , 2H 2 O نرم و براحتي با ناخن خش بر مي دارد
3 كلسيت CaCo 3 براحتي با سكه مسي خش بر مي دارد
4 فلوريت CaF 2 براحتي با چاقو خش بر مي دارد
5 آپاتيت Ca 5 (Po 4 ) 3 (Cl,F) با چاقو خش بر مي دارد
6 فلداسپات K(AlSi 3 O 8 ) به سختي با چاقو خش بر مي دارد
7 كوآرتز SiO 2 روي شيشه خش مي اندازد
8 توپاز Al 2 (SiO 4 ) براحتي روي كوارتز خش مي اندازد
9 كروندوم Al 2 O 3 براحتي توسط الماس خش بر مي دارد
10 الماس C اصلا خش بر نمي دارد

در اين مقياس سختي كلينكر معمولي تيپ يك بين 5 و 6 مي باشد