• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

کاربرد انواع سيمانخصوصیات سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

این نوع سیمان با مشخصات مطرح در استاندارد ملی ایران به شماره 1/1/2072 مورخه 1388/03/25 تولید می شود و حاوی حداکثر40درصد پوزولان طبیعی مرغوب از دامنه کوه سبلان می باشد که از خواص ویژه کاربری به شرح زیر برخوردار است:
-مقاومت بسیار خوب در مقابل مواد شیمیائی مخرب مانند کلر –سولفات و قلیائیها
- مقاومت نهائی بالاتر
- قابلیت نفوذ وکارپذیری بهتر برای ویبره شدن
- حفاظت مصالح و آمارماتور درون بتن در مقابل نفوذ مواد خورنده
- خارج کردن املاح قلیائی از بتن
- انبساط کمتر و قابل استفاده در بتن ریزی های حجیم
- حرارت هیدراسیون کمتر در بتن ریزی های حجیم
- بتن تشکیل شده از سیمان پوزولانی به علت نفوذ پذیری بهتر پوزولان و روانی آن دچار ترک خوردگی نمی شود.
- جلوگیری از واکنش قلیائی سیلیکا در سنگدانه های بتن مخصوصاً در سد سازی
- حفظ منابع طبیعی به علت کاهش مصرف در سوخت و مواد اولیه سیمان
- کاهش آلودگی هوا به علت جایگزین شدن به جای کلینکر و کاهش مصرف سوختهای فسیلی
- کاهش مصرف انرژی الکتریکی به علت کمک سایش بودن در آسیابهای سیمان .
- کاهش میزان سایش تجهیزات در آسیابهای سیمان.
- کاهش قیمت تمام شده در تولید سیمان.
نکته مهم: در مواردی که سختی بتن مورد نیاز باشد زمان نگهداری جهت سخت شدن کمی طولانی تر شود.

آنالیز فیزیکی سیمان پرتلند پوزولانی

ACAL object isiri object
توضیح اینکه: این نوع سیمان به تولید انبوه نرسیده ولی از لحاظ کیفی پروانه استاندارد برای آن دریافت شد. Autoclave                  0.8
Blain                     3200
 Setting Time (min)
45 Initial
360 Final
Compressive Strength          Kg/cm2
75g 3days
15g 7days
275g 28days

 


خصوصیات سیمان پرتلند تیپ I

این نوع سیمان مطابق با مشخصات مطرح در استاندارد ملی ایران به شماره 389 تولید می شود و دارای دو نوع 325-1 و 425-1 می باشد که دارای خواص کاربردی زیر می باشد:
- مقاومتهای اولیه نسبتاً بالا و با رشد سریع 
- حرارت هیدراسیون آنها نسبتاً بالاست و بایستی کنترل شده مصرف شود
- مصرف آن در محلهایی که دارای سولفات کم می باشد توصیه میگردد
- دارای کاربرد مصارف عمومی دارد و برای موارد خاص با توجه به خواص نوع سیمان انتخاب شود

آنالیز فیزیکی سیمان پرتلند تیپ 325-1 و 425-1

ACAL object isiri object
0.2 Autoclave 0.8 Autoclave
3000 Blain 2800 Blain
 Setting Time (min)  Setting Time (min)
120 Initial 45 Initial
180 Final 36 Final
Compressive Strength       Kg/cm2 Compressive Strength       Kg/cm2
1-425 1-325   1-425 1-325  
250 220 3days - 120 3days
350 320 7days - 200 7days
470 400 28days 425 325 28daysآنالیز شیمیایی سیمان پرتلند تیپ I

ACAL isiri Elements
20-23 - SiO2
4-6 - Al2O3
2.5-3.5 - Fe2O3
62-66 - CaO
1-2 <5.0 MgO
0.5-1 - K2O
0.2-0.4 - Na2O
1.4-2.2 <3.0 SO3
1-2 - LOSS

 


خصوصیات سیمان پرتلند تیپ II

این نوع سیمان مطابق با مشخصات مطرح در استاندارد ملی ایران به شماره 389 تولید می شود و دارای خواص کاربردی زیرمی باشد:
- مقاومت نهائی آن نسباتاً بالاتر است.
- حرارت هیدراسیون نسباتاً کم و مناسب برای بتن ریزی حجیم 
- مقاومت نسبی در مقابل سولفاتها
- دارای کاربرد عمومی و برخی موارد خاص دارد

آنالیز فیزیکی سیمان پرتلند تیپ II

ACAL object isiri object
0.2 Autoclave 0.8 Autoclave
3200 Blain 2800 Blain
 Setting Time (min)  Setting Time (min)
120 Initial 45 Initial
200 Final 36 Final
Compressive Strength       Kg/cm2 Compressive Strength       Kg/cm2
240 3days 100 3days
340 7days 175 7days
420 28days 315 28daysآنالیز شیمیایی سیمان پرتلند تیپ II

ACAL isiri Elements
21-23 >20.0 SiO2
4-6 <6.0 Al2O3
3-5 <6.0 Fe2O3
63-66 - CaO
1.5-2.5 <5.0 MgO
0.5-1 - K2O
0.3-0.6 - Na2O
1.5-2.5 <3.0 SO3
0.8-1.5 <3.0 LOSS