• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

روش خرید کارخانهکالاهای مورد نیاز در فرم درخواست خرید توسط انبار تنظیم و به تأیید مدیر کارخانه و تصویب مدیر عامل می رسد و از طریق واحد انبار و تدارکات ارسال می گردد و سپس اقدامات لازم توسط واحد تدارکات به شرح ذیل انجام می پذیرد. 
خريد خارجي :‌
1- دريافت برگ درخواست خريد به همراه مشخصات فني و برخي منابع خريد معرفی شده از طرف واحد درخواست کننده 
2- رجوع به ليست فروشندگان مواد ، قطعات و تجهیزات و ماشین آلات ( حسب مورد ) و استعلام از منابع خرید معتبر و قابل دسترس 
3- اخذ پيش فاكتور از منابع و ارسال آنها به واحد درخواست کننده جهت ارائه نظریه کارشناسی و تأیید فنی . 
4- انتخاب منبع خريد بر طبق فرم جدول مقایسه قیمت و صورتجلسه کمیته خرید بر حسب مورد . 
5- اقدام به خرید مطابق آئین نامه و جداول خرید 
6- پرداخت وجه ، پیگیری حمل ، دریافت اسناد و ترخیص کالا 
7- در صورتي كه كالا از لحاظ كمي و كيفي مغایر با مشخصات درخواستی بوده و مورد قبول واقع نگردد مراتب با ذکر دلائل مغایرت به فروشنده خارجی اعلام و در صورت قبول فروشنده ، کالای نامنطبق عودت و جایگزین خواهد شد و در غیر اینصورت تصمیم گیری بر عهده مدیر عامل خواهد بود . 
8- در نهايت واحد تداركات خارجي نسبت به ارزیابی اولیه تأمین کنندگان کالا و خدمات ، اقدام و لیست تأمین کنندگان معتبر و غیر معتبر را جهت استفاده در خریدهای آتی تهیه می نماید . 

خريد داخلي :
1- دريافت برگ درخواست خريد و درخواست خدمات از انبار به همراه مشخصات فنی و منابع پیشنهادی واحد درخواست کننده 
تبصره 1: زمان تهيه براي اقلام ساختنی با توجه به شرایط بازار تا شش ماه و برای سایر اقلام تا دو ماه می باشد و در موارد استثناء با اخذ تأیید از مدیریت کارخانه . 
تبصره 2: در صورت نیاز به یک کالا، واحد تدارکات بر اساس نامه کتبی که به تایید مدیر کارخانه رسیده باشد قبل از صدور درخواست خرید نسبت به انجام مراحل خرید اقدام خواهند نمود. ضروری است که در اولین فرصت و حداکثر 48 ساعت پس از دستور کتبی مدیر کارخانه واحد متقاضی و انبار نسبت به صدور درخواست خرید مربوطه اقدام و جهت تدارکات ارسال نمایند.
تبصره 3 : درصورتیکه مشخصات فنی بصورت کامل و عند اللزوم نمونه مورد نیاز به همراه درخواست خرید ارسال نگردد ،واحد تدارکات نسبت به ارسال برگه نواقص به انبار اقدام خواهد نمود تا پس از تکمیل درخواست خرید و یا ارسال نمونه نسبت به استعلام اقدام نماید و در صورتیکه مشخصات فنی و نمونه مورد نیاز پس از سه ماه برای تدارکات ارسال نگردد، درخواست خرید راکد تلقی شده و درصورت نیاز می بایست مجدداً برای کالا درخواست جدید صادر گردد.
2- استعلام بها از منابع معتبر و یا عند اللزوم توسط نامه و یا بصورت شفاهی انجام میشود.
3- دریافت پیشنهادات و ارسال مشخصات آنها به واحد درخواست کننده جهت دریافت نظریه کارشناسی و تائید فنی در صورت لزوم 
4-اقدام به خرید طبق آئین نامه ها و جداول خرید 
تبصره: جهت تحت کنترل گرفتن خرید هایی که بصورت قراردادی تعیین می گردد، کنترل قرارداد خرید از لحاظ مقداری و زمانی اهمیت بالایی دارد. به همین منظور، واحد تدارکات می بایست به ازای هر قرارداد فرم کاردکس قرارداد را صادر می نماید.
5- ارسال کالا به کارخانه و تحویل آن به انبار توسط پرسنل واحد تدارکات.
تبصره: در هنگام تحویل اقلام خریداری شده به شرکت ، این عملیات می بایست توسط یکی از پرسنل واحد تدارکات به انجام رسد. حضور یکی از پرسنل واحد تد ارکات در هنگام تحویل اقلام به انبار شرکت برای کلیه خرید ها الزامی می باشد.
6- دریافت رسید انبار که به منزله تائید کمی وکیفی و مطابقت با کالای درخواستی می باشد.
7- درصورتیکه کالا مغایر با مشخصات درخواستی باشد و مورد تائید واحد درخواست کننده قرارنگیرد مراتب به فروشنده اعلام و در قبولی فروشنده، کالای نامنطبق عودت و جایگزین خواهد شد و در غیر اینصورت تصمیم گیری بر عهده مدیر عامل خواهد بود.
8- کلیه تامین کنندگانی که خدمات و اقلام تامین شده از سوی آنها بر کیفیت خدمات و محصولات و سیستم زیست محیطی و ایمنی تاثیر گزار می باشد قبل از اولین خرید و ارائه خدمات از سوی آنها مطابق با لییست ارزیابی اولیه تامین کنندگان مورد ارزیابی قرار می گیرند.
بعد از ارزیابی اولیه تامین کنندگان مطابق با امتیاز و رتبه کسب شده توسط هر تامین کننده، نام این تامین کننده در لیست تامین کنندگان معتبر و غیر معتبر ثبت می گردد.