• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

روش ارزيابي تأمين كنندگانفرمهای ارزیابی اولیه تامین کنندگان کالا و خدمات که توسط واحد تدارکات تهیه و تکمیل گردیده است به منظور ارزیابی برای واحد مصرف کننده ارسال می گردد و پس از درج امتیازات لازم توسط واحد مصرف کننده و به منظور تهیه لیست تامین کنندگان معتبر و غیر معتبر به تدارکات عودت داده می شود.
واحد انبار زمان تحویل کالا به واحد درخواست کننده، فرم ارزیابی مجدد و تائید فنی کالا را به مصرف کننده ارائه می نماید تا پس از مصرف نسبت به امتیاز دهی و عودت آن به واحد تدارکات به منظور ارزیابی مجدد اقدام و در لیست تامین کنندگان تغییرات لازم را درج نماید.
ارزیابی تامین کنندگان در دوره های زیر انجام می شود :
1- تامین کنندگان مواد اولیه و کالاهای ساختنی ، قطعات ، ماشین آلات و ابزار آلات که برای یک قلم تعداد آنها از سه منبع بیشتر باشد بصورت سالیانه.
2-تامین کنندگان قطعات ، ماشین آلات و ابزاز آلات که برای یک قلم تعداد آنها انحصاری و یا کمتر از سه منبع باشد هر دو سال یکبار.

نحوه امتیاز دهی:
1- سقف امتیازهر پارامتر برای شرایط عالی 100% داده می شود و به همین ترتیب وضعیت خوب 75% متوسط 50% و ضعیف زیر 50% محاسبه می گردد و با توجه به امتیازات تحت سه شرط زیر یک تامین کننده غیر معتبر می گردد.
الف- تامین کننده ای که مجموع امتیازات بازرگانی و فنی وی کمتر از 50 باشد.
ب- تامین کننده ای که مجموع امتیازات فنی وی در ارزیابی اولیه کمتر از 15 باشد.
ج- تامین کننده ای که امتیاز کیفیت محصول وی در ارزیابی مجدد کمتر از 15 باشد.

2- ارزیابی اولیه تدارکات بر اساس شاخص های قیمت ( 25 امتیاز) نحوه پرداخت (10 امتیاز) شرایط و زمان تحویل ( 10 امتیاز) ، گارانتی و ضمانت ( 5 امتیاز) و حسن سابقه فعالیت (10امتیاز) می باشد.

3- ارزیابی اولیه واحد درخواست کننده کالا بر اساس اطلا عات فنی ، توانایی انجام کار و استاندارد های کیفیت ( 25 امتیاز ) و شاخص های امکانات ، تجهیزات و نیروی انسانی ماهر (15 امتیاز) می باشد.