• شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

اطلاعات تماس با ما
آدرس ، شماره تلفن و فاکس کارخانه و دفتر مرکزی
عنوان شرح
آدرس : اردبیل – کیلومتر بیست جاده اردبیل به آستارا –شرکت سيمان آرتا اردبيل
تلفن 045-32369732-4
فاکس : 045-32369740
کد پستی : 5636111198
ایمیل : info.aacc@espandar.com
 تلفن مستقیم واحد فروش:  045-32369800
 فاکس-واحد فروش:  045-32369738

 

آدرس ، شماره تلفن و فاکس دفتر تهران
عنوان شرح
آدرس : تهران - خيابان شهيد لواساني - فرمانيه غربي – بین خيابان آريا و آقايي –پلاک 112
تلفن 23571
فاکس : 22219517
ایمیل : info.aacc@espandar.com