• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

اطلاعات تماس با ما
آدرس ، شماره تلفن و نمابر کارخانه و دفتر مرکزی
عنوان شرح
   
آدرس : اردبیل – کیلومتر بیست جاده اردبیل به آستارا –شرکت سيمان آرتا اردبيل
   
تلفن : 045-32132901-5
نمابر : 045-32132910
 تلفن مستقیم واحد فروش :  045-32132800
 نمابر-واحد فروش : 045-32132908
تلفکس واحد بازرگانی : 045-32132909
تلفن تدارکات : 045-32132909
تلفن مالی : 045-32132913
تلفن منابع انسانی : 045-32132809
تلفن حقوقی : 045-32132808
   
کد پستی : 5636111198
ایمیل : info.aacc@espandar.com

 

آدرس ، شماره تلفن و نمابر دفتر تهران
عنوان شرح
آدرس : تهران - خيابان شهيد لواساني - فرمانيه غربي – بین خيابان آريا و آقايي –پلاک 112
تلفن 23571
نمابر : 22219517
امور سهام : داخلی  1508
ایمیل : info.aacc@espandar.com