آمار تولید شرکت سیمان آرتا اردبیل

سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲
کلینکر سیمان کلینکر سیمان کلینکر سیمان کلینکر سیمان کلینکر سیمان
فروردین ۸۹,۰۸۰ ۴۵,۵۴۷ ۹۴,۲۷۴ ۶۰,۷۸۹ ۹۶,۸۸۳ ۸۱,۱۳۷ ۶۹,۳۵۴ ۶۶,۵۳۳ ۹۰,۲۴۲ ۸۸,۵۵۹
اردیبهشت ۸۸,۶۳۲ ۹۰,۸۴۹ ۹۳,۷۴۷ ۱۰۲,۹۹۱ ۸۸,۲۶۵ ۱۱۰,۲۰۴ ۹۷,۶۹۷ ۹۹,۸۳۳ ۹۰,۳۹۱ ۱۱۸,۰۱۰
خرداد ۹۰,۷۹۸ ۸۴,۲۶۳ ۹۰,۳۳۷ ۱۱۵,۲۹۲ ۹۸,۳۹۷ ۹۷,۳۲۴ ۹۶,۰۹۹ ۹۹,۱۲۹ ۶۶,۸۷۵ ۱۱۳,۶۲۷
تیر ۷,۱۷۹ ۱۰۰,۴۷۵ ۹۳,۲۵۶ ۱۰۹,۴۸۲ ۸۵,۲۱۸ ۷۰,۷۳۳ ۹۶,۰۸۰ ۱۱۰,۳۱۹ ۹۵,۰۷۵ ۱۰۲,۶۰۸
مرداد ۴۵,۳۲۲ ۸۶,۴۱۰ ۳۱,۶۴۰ ۱۱۰,۲۸۲ ۹۲,۶۵۱ ۹۷,۰۲۸ ۹۶,۱۷۴ ۸۴,۰۵۳
شهریور ۹۵,۰۵۰ ۸۲,۱۶۲ ۹۰,۸۴۳ ۱۱۴,۵۴۱ ۲۳,۹۰۱ ۱۱۸,۵۶۷ ۹۰,۶۹۸ ۱۰۷,۰۴۴
مهر ۹۴,۵۸۷ ۸۰,۷۴۲ ۸۳,۸۸۵ ۱۱۶,۰۷۸ ۹۲,۲۴۲ ۹۳,۰۱۳ ۸۸,۶۰۹ ۱۰۸,۵۵۵
آبان ۹۴,۶۰۹ ۸۰,۶۹۴ ۹۰,۶۹۴ ۱۱۳,۷۰۶ ۹۴,۵۶۹ ۹۳,۷۵۹ ۸۳,۸۰۰ ۹۸,۲۶۰
آذر ۱۰۱,۲۷۶ ۵۶,۵۳۹ ۷۸,۵۸۵ ۶۱,۸۲۹ ۸۹,۱۲۹ ۷۴,۸۹۱ ۸۲,۸۸۹ ۷۱,۱۱۷
دی ۴۵,۲۴۲ ۵۰,۶۲۶ ۷۶,۴۹۵ ۵۱,۶۰۷ ۹۳,۸۰۴ ۴۴,۹۵۹ ۶,۰۰۵ ۷۶,۵۸۴
بهمن ۲۱,۵۷۹ ۳۱,۲۷۴ ۹۳,۵۹۸ ۶۸,۷۵۸ ۹۵,۰۲۵ ۵۵,۷۸۱ ۰ ۶۲,۸۷۱
اسفند ۸۹,۵۰۵ ۸۰,۷۰۷ ۳۵,۹۴۸ ۷۹,۱۸۲ ۳۸,۹۵۳ ۷۲,۱۱۵ ۸۵,۴۸۹ ۸۴,۳۰۸
جمع کل ۸۶۲,۸۵۹ ۸۷۰,۲۸۸ ۹۵۳,۳۰۲ ۱,۱۰۴,۵۳۷ ۹۸۹,۰۳۷ ۱,۰۰۹,۵۱۱ ۸۹۲,۸۹۴ ۱,۰۶۸,۶۰۶ ۳۴۲,۵۸۳ ۴۲۲,۸۰۴
تماس با ما

تلفن : ۲۳۵۷۱ (۲۱) ۹۸+

فکس : ۲۲۲۱۹۵۱۷(۲۱)۹۸+

آدرس : تهران ، فرمانیه ، خیابان لواسانی غربی ، بین آقائی و آریا ، پلاک ۱۱۲ و ۱۱۴ ، ساختمان اسپندار ، طبقه ۵

کد پستی : ۱۹۳۷۷۴۴۷۵۶

موقعیت مکانی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار می‌باشد  V.1.0.5