دوره های آموزشی شرکت سیمان آرتا اردبیل

دوره آموزشی تشریح الزامات  استاندارد 6044 ، ویژگی های بتن آماده  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان آرتا اردبیل، دوره آموزشی استاندارد 6044 به همت واحد فروش و بازاریابی شرکت و با حضور کارخانجات تولید کننده بتن آماده و قطعات بتنی در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید.

مدیرعامل شرکت سیمان آرتا اردبیل در این جلسه آموزشی با بیان برخی از ویژگی های صنعت سیمان و بتن در کشور یادآورشد، تولید بتن های مطلوب و با کیفیت نیاز بسیار مهم در استان بوده که این مهم به جز یاری و همکاری مطلوب صنایع سیمان و بتن مقدور نخواهد بود .

مهندس سید علی عظیمی در این نشست آموزشی از افتتاح قریب الوقوع آزمایشگاه بتن شرکت سیمان آرتا خبرداد و طی سخنانی به پیشرفت این آزمایشگاه و نحوه همکاری با کارخانجات تولید بتن آماده و قطعات بتنی ، اشاره نمود.

هم چنین در جلسه آموزشی استاندارد 6044 آقای مهندس علیرضا رحمتی ، از اساتید صنعت سیمان و بتن کشور ، به مباحث مربوط به ویژگی های بتن آماده مطلوب و استاندارد پرداخت و گفت : تولید بتن های آماده مطلوب و با کیفیت مستلزم رعایت استانداردهای ملی و قواعد و قوانین علمی است که باید این فرآیند در طول مراحل تولید، حمل و اجرای بتن آماده رعایت شود.